Familieopstellingen

team spirit, cohesion, teamwork

Familieopstellingen

Ieder van ons is onderdeel van een systeem. Of liever gezegd onderdeel van meerdere systeem. Denk daarbij aan een familiesysteem, schoolsysteem en een werksysteem. Maar ook met je vrienden, je sportvereniging en eventuele andere hobby’s vorm je een systeem.

Zo’n systeem staat nooit stil, maar is altijd in beweging.

Je hebt een familiesysteem met het gezin waarin jij geboren bent (gezin van oorsprong) Als je bent opgegroeid bij pleeg-, stief- of adoptieouders dan is dat ook een ander systeem dan dat van jouw gezin van oorsprong.

In zo’n systeem leven kinderen en volwassenen met elkaar én beïnvloeden zij elkaar.

Voor een familiesysteem gelden 4 belangrijke ‘wetten’;

  • ieder familielid heeft het recht erbij te horen
  • ieder familielid heeft een eigen plek
  • er is een balans tussen geven en nemen
    (geldt niet voor relatie tussen ouder en kind. Tot ongeveer 18 jaar zal een kind nemen van hetgeen ouder geeft -zorg, aandacht en begeleiding-. Dit kan nooit volledig teruggegeven worden.)
  • iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en lot

Wanneer er door gebeurtenissen één van die 4 wetten niet opgevolgd wordt, ontstaat er een disbalans in het systeem.

Bijvoorbeeld wanneer een ouder door ziekte niet volledig kan zorgen, kan een oudste kind deze verzorgende taak overnemen. Daarmee dus de rol van de ouder.
 
Disbalans in het systeem zorgt voor een blokkade binnen het systeem. Dit geeft een onrust bij alle leden van het gezin (systeem) en kan onderling voor problemen zorgen. Denk daarbij aan slaapproblemen, brutaal gedrag, emotionele onrust, vaak niet fit voelen, of zelfs geen goed contact tussen familieleden.

Door het maken van een familieopstelling, wordt de blokkade zichtbaar. Pas dan kan deze verwijderd worden en kan het systeem weer in balans komen, komt er weer rust.

Een familieopstelling zet altijd wel iets in beweging. Een beweging die zelfs een tijd door kan werken. Waarmee dus klachten af gaan nemen en onderlinge relaties rustig aan veranderen (herstellen).

Je kunt bij mij terecht voor 2 manieren van familieopstellingen;

  • een tafelopstelling
  • een opstelling met vloerankers

Samen kijken we welke opstelling voor jou het beste werkt.

Heb je vragen, voel je dan vooral vrij om contact op te nemen.
Wees welkom om de balans in jouw familiesysteem terug te brengen!